.

Σχετικά με την κατάθεση των εργασιών των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, από τις 11/1/2010 θα ισχύουν τα εξής:

Η κατάθεση των Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών θα γίνεται στο Αναγνωστήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με σχετικές αναλυτικές οδηγίες της ιστοσελίδας του Αναγνωστηρίου ( http://www.di.uoa.gr/lib ).

Η κατάθεση των Διδακτορικών Διατριβών θα γίνεται στη Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών ( http://www.lib.uoa.gr/sci ) και στη συνέχεια και στο Αναγνωστήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ιστοσελίδας του Αναγνωστηρίου ( http://www.di.uoa.gr/lib ).