.

Ο νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής είναι έτοιμος και τίθεται σε ισχύ από το τρέχον εξάμηνο.

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής