.
Οι δηλώσεις των μαθημάτων, αλλά και διάφορες άλλες δυνατότητες, όπως εμφάνιση βαθμολογιών και προγράμματος σπουδών καθώς και αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών θα παρέχονται από το site http://my-studies.uoa.gr

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία my-studies και να αποκτήσετε Username και Password σε αυτή, πρέπει πρώτα να επισκεφθείτε τη σελίδα http://webadm.uoa.gr και να προβείτε στη σχετική Αίτηση, επιλέγοντας τους συνδέσμους: "Αίτηση Νέου Χρήστη" --> "Προπτυχιακοί Φοιτητές"

Διευκρινήσεις για τη Διαδικασία Εγγραφής

  • Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας, προκειμένου να αναγνωριστείτε από το σύστημα, θα σας ζητηθεί να δώσετε
    • τον Πλήρη Αριθμό Μητρώου (13 ψηφία: 1115 ακολουθούμενο από το έτος εισαγωγής και τον 5ψήφιο Αριθμό Μητρώου) και
    • τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Ο αριθμός ταυτότητας θα πρέπει να αποδίδεται χωρίς κενά και με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες όπου αυτό χρειάζεται)
  • Μετά την αναγνώριση από το σύστημα, θα σας ζητηθεί να δώσετε το ονοματεπώνυμό σας με χρήση ελληνικών αλλά και λατινικών χαρακτήρων. Πρέπει να δώσετε επακριβώς το όνομα και το επώνυμό σας και όχι κάποιο υποκοριστικό.
  • Μετά την ορθή συμπλήρωση και υποβολή αυτών των στοιχείων, θα σας ανακοινωθεί ο Αριθμός Πρωτοκόλου της αίτησης σας, καθώς και ένας αριθμός PIN που θα σας χρησιμέυσει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.
  • Τα στοιχεία που δώσατε θα ελέγχονται τις εργάσιμες ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος.
  • Ακολουθώντας το σύνδεσμο "Ενεργοποίηση Λογαριασμού (μέσω PIN)" στη σελίδα http://webadm.uoa.gr, μπόρείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της αίτησής σας. Αν τα στοιχεία σας έχουν εγκριθεί θα σας ζητηθεί να ορίσετε το αρχικό Password που θα έχετε και θα σας ανακοινωθεί το Username που θα χρησιμοποιείτε για αυτή την υπηρεσία.
  • Μετά την έγκριση των στοιχείων σας από τη γραμματεία και την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, μπορείτε να επισκεφθείτε το site http://my-studies.uoa.gr και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, δίνοντας το Username και το Password σας.