.

  Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα περιβάλλοντος UNIX, καθώς και πληθώρα προσωπικών υπολογιστών, όλα συνδεδεμένα στο υψίρυθμο δίκτυο του Τμήματος.
  Επίσης εκπαιδεύονται σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ηλεκτρονικής, λογικής σχεδίασης και αρχιτεκτονικής υπολογιστών.
  Η υποδομή του Τμήματος συμπληρώνεται από εκείνη των διαφόρων εργαστηριακών χώρων για τους μεταπτυχιακούς και την έρευνα.

Λίστα Εργαστηρίων

 • Ανάλυσης Συστημάτων και Ανάπτυξης Λογισμικού,
 • Γεωμετρικών και Αλγεβρικών Αλγορίθμων,
 • Γραφικών Υπολογισμών,
 • Δικτύων,
 • Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας,
 • Επεξεργασίας Σήματος, Εικόνας και Ομιλίας,
 • Επιστημονικών Υπολογισμών,
 • Ηλεκτρονικής,
 • Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων και Μικροηλεκτρονικής VLSI,
 • Λειτουργικών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων,
 • Μεταπτυχιακών,
 • Οπτικών Επικοινωνιών, Οπτοηλεκτρονικής και Οπτικής Επεξεργασίας Σήματος,
 • Παράλληλης Επεξεργασίας,
 • Προσωπικών Υπολογιστών (PCs),
 • Τεχνολογίας Πολυμέσων,
 • Ψηφιακών Επικοινωνιών,
 • Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής,