.

Στο χώρο του Τμήματος λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη για βιβλία και περιοδικά.

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΕΑΕΚ Ι και ανήκει στο δίκτυο των
Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στο Ισόγειο των κτηρίων του Τμήματος, γραφείο Ι14
Τα εσωτερικά τηλέφωνα της βιβλιοθήκης είναι: 5190 και 5130
E-mail: library@di.uoa.gr

Δικτυακοί Τόποι:
  • Βιβλιοθήκη Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: http://www.di.uoa.gr/lib
  • Βιβλιοθήκη Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: http://www.lib.uoa.gr