.

Ζησιμόπουλος Βασίλειος


Τομέας : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
E-Mail : vassilis at di.uoa.gr
Γραφείο : B55
Εσωτ. Τηλέφωνο : 5156
Προσωπική Σελίδα : http://www.di.uoa.gr/~vassilis

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Επιχειρησιακή Ερευνα
  • Αλγόριθμοι, Θεωρία Γράφων και Νευρωνικά δίκτυα
  • Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα


Σπουδές:
  • 1996: "Habilitation" Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Ερευνας, Πανεπιστήμιο ORSAY, Γαλλία
  • 1984: Διδακτορικό Πληροφορικής, Τμήμα Πρηροφορικής, Πανεπιστήμιο ORSAY, Γαλλία
  • 1982: DEA Πληροφορικής, Τμήμα Πρηροφορικής, Πανεπιστήμιο ORSAY, Γαλλία
  • 1980: Μεταπτυχιακό Η/Υ και Επιχειρησιακής Ερευνας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 1978: Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επαγγελματική Σταδιοδρομία
2000-σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1997-00: Καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Paris-Nord, Γαλλία
1989-97: Maitre de Conferences, στο τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο ORSAY, Paris-Sud, Γαλλία
1992-97: Επικεφαλής του ερευνητικού άξονα "Παράλληλοι και κατανεμημένοι αλγόριθμοι" στο ερευνητικό εργαστήριο Πληροφορικής (LRI) του Πανεπιστημίου ORSAY, Paris-Sud, Γαλλία
1988-91: Ερευνητής στην Εταιρεία ΑΛΦΑ Α.Ε. (Telecommunications and Signaling), τμήμα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
1986-87: Επιστημονικός συνεργάτης, Γενικό Επιτελείο Στρατού (Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ)
1985-86: Επιστημονικός συνεργάτης στην Σχολή Τηλεπικοινωνιών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ)
1984-85: Επιστημονικός συνεργάτης στην Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Γαλλίας (EDF)
1982-84: Ερευνητής στο ερευνητικό εργαστήριο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου ORSAY, Paris-Sud, Γαλλία