.

Ροντογιάννης Παναγιώτης


Τομέας : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βαθμίδα : ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
E-Mail : prondo at di.uoa.gr
Γραφείο : B8
Εσωτ. Τηλέφωνο : 5102
Προσωπική Σελίδα : http://www.di.uoa.gr/~prondo

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Συναρτησιακός Προγραμματισμός
  • Λογικός Προγραμματισμός
  • Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
  • Τεχνικές Μεταγλώττισης Δηλωτικών Γλωσσών


Σπουδές:
  • 1989: Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.
  • 1991: M.Sc. στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο της Victoria, Καναδάς
  • 1994: Διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο της Victoria, Καναδάς

Επαγγελματική Σταδιοδρομία
1990-1994 : Ερευνητικός Υπότροφος, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο της Victoria, Καναδάς.
1996-1997 : Επισκέπτης Διδάσκων-Ερευνητής (ΠΔ. 407), Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
1997-2000 : Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2000-2008 : Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2008-σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.