.

Σαγκριώτης Εμμανουήλ


Τομέας : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
Βαθμίδα : ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
E-Mail : sagri at di.uoa.gr
Γραφείο : A52
Εσωτ. Τηλέφωνο : 5310

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • επεξεργασία εικόνας


Σπουδές:
  • Πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1970
  • Μεταπτυχιακά ενδεικτικά Ραδιοηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού, 1974, 1975
  • Διδακτορικό, 1981

Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Το 1973 διορίστηκε βοηθός στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το 1985 έγινε επίκουρος καθηγητής στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το 1990 έγινε Επίκουρος Καθηγητής στον τομέα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος στο τμήμα Πληροφορικής του ίδιου Πανεπιστημίου.