.

Συβρίδης Δημήτριος


Τομέας : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
E-Mail : dsyvridi at di.uoa.gr
Γραφείο : A44
Εσωτ. Τηλέφωνο : 5322,5335
Προσωπική Σελίδα : http://www.di.uoa.gr/~dsyvridi/

Σπουδές:
  • 1982: Πτυχίο Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 1984: Μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρονική, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 1988: Διδακτορικό στο Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επαγγελματική Σταδιοδρομία
1988-1990: Ερευνητής στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1990-1993: Ερευνητής, Ινστιτούτο Κβαντικής Ηλεκτρονικής, Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ETH Ζυρίχη).
1993-1997: Senior Researcher, Τμήμα Πληροφορικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1997-today: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών