.

Τζαφέρης Φίλιππος


Τομέας : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βαθμίδα : ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
E-Mail : ftzaf at di.uoa.gr
Γραφείο : I21
Εσωτ. Τηλέφωνο : 5112

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
  • Παράλληλοι Αλγόριθμοι
  • Επιχειρησιακή Ερευνα


Σπουδές:
  • 1980 : Πτυχίο Μαθηματικών, Μαθηματικό Τμήμα,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών(ΕΚΠΑ), Φυσικομαθηματική Σχολή
  • 1982 : Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Ερευνας, ΕΚΠΑ, Φυσικομαθηματική Σχολή
  • 1994 : Διδακτορικό στό Τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ με θέμα \\\"Ανάπτυξη και αξιολόγηση παράλληλων αλγορίθμων για την αριθμητική επίλυση γραμμικών συστημάτων\\\"

Επαγγελματική Σταδιοδρομία
1982-83 : Επιστημονικός Συνεργάτης στο Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
1986-89 : Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
1989-95 : Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
1995-σήμερα : Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.