.

Κουτσουπιάς Ηλίας


Τομέας : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
E-Mail : elias at di.uoa.gr
Γραφείο : B7
Εσωτ. Τηλέφωνο : 5122
Προσωπική Σελίδα : http://www.di.uoa.gr/~elias

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
  • Αμεσοι Αλγόριθμοι (Online Algorithms)
  • Θεωρία Παιγνιων και Δικτύων


Σπουδές:
  • 1987: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • 1994: Διδακτορικό Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, San Diego (UCSD)

Επαγγελματική Σταδιοδρομία
1994-2001: Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνιας, Los Angeles (UCLA)
2001-σήμερα: Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.