.

Κολλιόπουλος Σταύρος


Τομέας : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βαθμίδα : ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
E-Mail : sgk at di.uoa.gr
Γραφείο : B6
Εσωτ. Τηλέφωνο : 5108
Προσωπική Σελίδα : http://www.di.uoa.gr/~sgk/

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων
  • Συνδυαστική βελτιστοποίηση


Σπουδές:
  • Διδακτορικό σε Επιστήμη Υπολογιστών, Dartmouth College, Hanover, NH, 1998
  • MS σε Επιστήμη Υπολογιστών, Dartmouth College, Hanover, NH, 1995
  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1993

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

-Επίκουρος Καθηγητής, Department of Computing and Software, McMaster University,
Hamilton, Ontario, Canada.

-Μεταδιδάκτορας Ερευνητής, NEC Research Institute, Princeton, NJ, USA.