.

Βαρουτάς Δημήτρης


Τομέας : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
Βαθμίδα : ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
E-Mail : arkas at di.uoa.gr
Γραφείο : B18
Εσωτ. Τηλέφωνο : 5318
Προσωπική Σελίδα : http://www.di.uoa.gr/~arkas

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Τεχνοοικονομική Ανάλυση Δικτύων και Υπηρεσιών
  • Οπτικές Επικοινωνίες
  • Τηλεπικοινωνιακή Πολιτική
  • Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
  • Διαχείριση Πόρων σε Ασύρματα Δίκτυα
  • Ρυμθιστικό πλαίσιο Τηλ/κών Αγορών


Σπουδές:
  • Πτυχίο Φυσικής, Παν. Αθηνών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ηλεκτρονικής & Ραδιοηλεκτρολογίας (Ρ/Η), Παν. Αθηνών
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Παν. Αθηνών

Επαγγελματική Σταδιοδρομία
2007 - σήμερα, Αναπλ. Αντιπρόεδρος της ΑΔΑΕ (www.adae.gr)
2005- σήμερα, Λέκτορας Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Παν. Αθηνών
2002-2005, Διδάσκων ΠΔ. 407/80, Τμήμα Ε&Τ Τηλεπικοινωνιών, Παν. Πελοποννήσου
1997-2001, Εργαστηριακός Συνεργάτης, Τμήμα Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Αθήνας
1993-2005, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Παν. Αθηνών