.

Γουνόπουλος Δημήτριος


Τομέας : ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Βαθμίδα : ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
E-Mail : dg[AT]di.uoa.gr
Γραφείο : B9
Εσωτ. Τηλέφωνο : 5227
Προσωπική Σελίδα : www.di.uoa.gr/~dg