.

Γκιζόπουλος Δημήτρης


Τομέας : ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Βαθμίδα : ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
E-Mail : dgizop at di.uoa.gr
Γραφείο : A32
Εσωτ. Τηλέφωνο : 5145
Προσωπική Σελίδα : http://www.di.uoa.gr/~dgizop