15 Χρονια Προσφορας στην Εκπαιδευση και την Ερευνα

Παρουσιάσεις & Posters Ημερίδας Παρασκευή, 1η Οκτωβρίου 2004


Γενικές παρουσιάσεις


Θέματα και δραστηριότητες των φοιτητών


Παρουσίαση επιλεγμένων ερευνητικών έργων  των μελών του Τμήματος


Συζήτηση: Ο ρόλος των Μαθηματικών στην Πληροφορική

Εισηγητές  Καθ. Νίκος Καλουπτσίδης, και  Αναπλ. Καθ. Γιάννης Εμίρης

Σύγχρονες τάσεις Ι


Σύγχρονες τάσεις ΙΙ


Συζήτηση για την Έρευνα & Ανάπτυξη

Εισηγητής Καθ. Κώστας Χαλάτσης:  Σύγχρονα ερευνητικά θέματα σε Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο