.

Πρόεδρος:

Π. Γεωργιάδης, Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Ι. Σταυρακάκης, Καθηγητής

Διευθυντής Τομέα Θεωρητικής Πληροφορικής:

Ι. Εμίρης, Καθηγητής

Διευθυντής Τομέα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών:

Α. Πασχάλης, Καθηγητής

Διευθυντής Τομέα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος:

Δ. Συβρίδης, Καθηγητής

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Α. Πασχάλης, Καθηγητής

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ι. Σταυρακάκης, Καθηγητής

Διατελέσαντες Πρόεδροι του Τμήματος

Καθηγητής Γ. Φιλοκύπρου, 1990-1994
Καθηγητής Μ. Χατζόπουλος, 1994-1996
Καθηγητής Κ. Χαλάτσης, 1996-1998
Καθηγητής Γ. Φιλοκύπρου, 1998-2000
Καθηγητής Θ. Σφηκόπουλος, 2000-2003
Καθηγητής Μ. Χατζόπουλος, 2003-2006
Καθηγητής Θ. Σφηκόπουλος, 2006-2010