15 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Posters Ημερίδας Παρασκευή, 1η Οκτωβρίου 2004

Κατάλογος Posters

 

1

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2

Γραφείο Διασύνδεσης Παν/μίου Αθηνών

3

PASO. PKI Applications and Security from OTE

4

CB-BUSINESS

5

W-ReTuDiS: Διαδικτυακό, Διαγνωστικό και Διαλογικό Αναστοχαστικό Εκπαιδευτικό Σύστημα κατανόησης ιστορικού κειμένου

6

Μοντελοποίηση Μεταβολών Συμπεριφοράς σε Κατανεμημένα Ομόσπονδα Συστήματα Προσομοίωσης  

7

Τρισδιάστατη δομή: από τα ρομπότ στα μόρια

8

Υπολογιστική γεωμετρία για καμπύλα αντικείμενα

9

Πυκνές Συνιστώσες Γράφων

10

Βέλτιστη Δυναμική Προσαρμογή Τοπολογίας Δικτύων: Γραφοθεωρητικοί Αλγόριθμοι

11

I-ImaS: Intelligent Imaging Sensor for Industry, Health & Security

12

ΠΟΛΥΜΝΙΑ - Ολοκληρωμένο Σύστημα Εργαλείων  Μουσικής και Μουσική Πύλη

13

Αποδοτική Ισοστάθμιση Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Διαύλων Βασισμένη σε Ομαδοποίηση

14

Αυτοστερεοσκοπικές Απεικονίσεις: Ολοκληρωτική Φωτογραφία, Μέθοδοι  Καταγραφής-Απεικόνισης και Αλγόριθμοι

15

Απλοποίηση Τρισδιάστατων Διανυσματικών Πεδίων

16

Virtual Archeologist:Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εικονικής Ανακατασκευής Αρχαιοτήτων

17

Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εικονικής Ανακατασκευής Αρχαιοτήτων

18

Εξατομίκευση ερωτήσεων σε βάσεις δεδομένων (Personalization of database queries)

19

Βελτιστοποίηση επερωτήσεων σε κατανεμημένα συστήματα αυτόνομων βάσεων δεδομένων

20

Αποδοτικοί Αλγόριθμοι Υλοποίησης του Κύβου Δεδομένων

21

ΠΜΣ: Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων

22

Υπόδειγμα μεγιστοποίησης τυχαίας χρησιμότητας (random utility maximization model)

23

Ομάδα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας Πληροφοριών

24

Ταυτοποίηση Μη-Γραμμικών Συστημάτων  

25

Ψηφιακός φασματοηλιογράφος ΕΚΠΑ ARTEMIS IV

26

Crossgrid -  Εργαστήριο Παράλληλης και  Κατανεμημένης Επεξεργασίας

27

Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής για Διαπροσωπική Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία (ΕΕΕ) *

28

ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ: Ακουστική Αναπαράσταση Εγγράφων  με Φυσική Προσωδία και Ηχητικά Εικονίδια (Auditory Icons) *

29

Μηχανισμοί Συντονισμού

30

Υπολογιστικά Υποβοηθούμενη Επεξεργασία Ιατρικών Δεδομένων

31

Billing Mall - Ολοκληρωμένο Διαδικτυακό Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την Ασφαλή Διαχείριση Αιτήσεων-Λογαριασμών στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες

32

Δικτύωση "Έξυπνων" Επιχειρήσεων στον Ψηφιακό Κόσμο μέσω Ενορχήστρωσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών

33

Υπηρεσίες Ανίχνευσης κ Παρακολούθησης στις Συνδυασμένες Μεταφορές

34

Διαμόρφωση της Εμπιστοσύνης στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

35

Advanced tele-working techniques and tele-services for Insurance Agents and Customers (ATTRACT)

36

ECOGrid: Προς ένα Καθολικό Περιβάλλον Διαχείρισης Περιεχομένου

37

Hope: Distant Learning Brokerage Environment for Life Long Training of Individuals with emphasis in Socially Excluded Communities

38

iBYZANTINE: Χρήση Προηγμένων Εφαρμογών Συστημάτων Υπερμέσου για την Παροχή Υπηρεσιών Εξατομικευμένης Πλοήγησης και Εκμάθησης σε Εικονικά Βυζαντινά Μουσειακά Περιβάλλοντα

39

Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΩΤΕΑΣ: Προσαρμογή Κινητικά Αναπήρων σε Στοχευμένους Εργασιακούς Χώρους

40

Επισκόπιση Παραμέτρων Σχετιζόμενων με την  Διέλευση Αγωγού Φυσικού Αερίου από την  Ελλάδα προς  τις χώρες της Δυτικής Βαλκανικής

41

ΚΕΠΑ Fig1,  Fig2,  Fig3

42

Περιβαλλοντική Πολιτική 1

43

Περιβαλλοντική Πολιτική 2

44

Ενεργειακή Πολιτική  

45

Μοντελοθεωρητική Σημασιολογία για την Άρνηση στο Λογικό Προγραμματισμό

46

Υβριδικό Δίκτυο Ευρυζωνικής Ασύρματης Πρόσβασης στα 5/60 GHz

47

Ανάπτυξη Συστήματος Ψηφιακού Ακουστικού Ραντάρ Στρεφόμενου Λοβού

48

Real Time Bandwidth optimization in Satellite Networks

49

Αμιγώς οπτική επεξεργασλια σήματος με συντονιστές μικροδακτυλίου βασισμένους σε δομές GaAs, InP

50

Νέες τεχνικές σηματοδοσίας σε δίκτυα αμιγώς οπτικής μεταγωγής πακέτου

51

Αμιγώς οπτική μετατροπή μήκους κύματος μέσω της μίξης τεσσάρων κυμάτων

52

Διατάξεις αμιγώς οπτικής αναγέννησης σε υψίρυθμα συστήματα οπτικών επικοινωνιών

53

Υψίρυθμο Σύστημα Χαοτικής Κρυπτογραφίας Οπτικών Επικοινωνιών

54

Ανάλυση & Κωδικοποίηση Εικόνας και βίντεο

55

Μελέτη ΟπτικώνΔικτύωνμε χρήση Πολυπλεκτών  AWG

56

Επίδραση των μη Γραμμικών Φαινομένων στα  Αμιγώς Οπτικά  Δίκτυα  

57

Διατάξεις ΦωτονικώνΚρυστάλων

58

Υπηρεσίες Παροχής Πολιτισμικού Περιεχομένου Βασισμένες στη Θέση

59

Τεχνοοικονομική Ανάλυση και Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων

60

Interoperability Research for Networked  Enterprises Applications and Software

61

MARVEL (EUCLID RTP 6.14 C02/02/0511)  Virtual Environment for Military Decision Making

62

P2P Architecture Project (IST-2001-32708)   Διασφάλιση της αξιοπιστίας φαρμογών ομότιμων προς ομότιμων κόμβων (peer to peer) στο επίπεδο της αρχιτεκτονικής

63

SODIUM (IST-FP6-004559) Service-Oriented Development In a Unified framework

64

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού

65

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Σχεδίαση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων, Μικροηλεκτρονική

66

Εικονικά Μουσεία

67

Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας VLSI κυκλωμάτων σε Υπομικρονικές Τεχνολογίες με Παρατήρηση του Ρεύματος Ηρεμίας IDDQ

68

SmartGov

69

Τεχνητή Νοημοσύνη

70

Παράλληλοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί

71

Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας Επεξεργαστών

72

Ερευνητική Ομάδα Διάχυτου Υπολογισμού