.

Επιστημονικές περιοχές:

  • Οπτικοηλεκτρονικές και ηλεκτροοπτικές διατάξεις και συστήματα για βιοτεχνολογικές εφαρμογές
  • Σχεδίαση VLSI κυκλωμάτων
  • Σχεδίαση, χαρακτηρισμός και ανάπτυξη φωτονικών διατάξεων και υποσυστημάτων για συστήματα οπτικών επικοινωνιών

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Προγράμματα

Διδακτορικές Διατριβές

Έρευνα > Διατάξεις και Υποσυστήματα