.

Επιστημονικές περιοχές:

  • Διεπαφές Χρηστών
  • Εικονική Πραγματικότητα
  • Προσβασιμότητα και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για Ατομα με Αναπηρίες

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Προγράμματα

Έρευνα > Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής