.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Καραμπάση Αγγελική
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Αλγόριθμοι Γραφικών με Εφαρμογή στην Ανίχνευση Συγκρούσεων σε Πολυπληθή Τριδιάστατα Περιβάλλοντα


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Αλγόριθμοι Γραφικών Υψηλής Απόδοσης
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Θεοχάρης Θεοχάρης
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/2001
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Τα Γραφικά παραδοσιακά θεωρούνται ως εφαρμογή με πολύ μεγάλο υπολογιστικό κόστος, που προκύπτει από τη μεγάλη πολυπλοκότητα των σχετικών αλγορίθμων (π.χ. φωτισμού και απόκρυψης) καθώς και το τεράστιο πλήθος των δεδομένων (αυτά κυρίως είναι οι γεωμετρικές οντότητες που χρησιμοποιούνται στη μοντελοποίηση και τα pixels της οθόνης). Αυτό σε συνδυασμό με την απαίτηση για απόκριση σε πραγματικό χρόνο (περίπου 30 καρέ / sec) δημιουργεί σημαντικότατες υπολογιστικές απαιτήσεις. Η παράλληλη επεξεργασία βρήκε άμεσες εφαρμογές στα γραφικά, αλλά χρησιμοποιούνται και άλλες, κυρίως αλγοριθμικές τεχνικές επιτάχυνσης (π.χ. περιβάλλοντες όγκοι). Η παρούσα περιοχή ασχολείται με τη δημιουγία νέων αλγορίθμων γραφικών υψηλής απόδοσης καθώς και με τη βελτίωση σημαντικών υπαρχόντων αλγορίθμων.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές