.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Κουτρούλη Ελένη
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Mοντέλα εμπιστοσύνης για το ομόβαθαμο (peer-to-peer) ηλεκτρονικό εμπόριο


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Αρχιτεκτονική Εφαρμογών Διαδικτύου
  • Βάσεις Δεδομένων και Διαδίκτυο
  • Πληροφοριακά Συστήματα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Τσαλγατίδου Αφροδίτη
  • Σύμβουλος: Δρακούλης Μαρτάκος
  • Σύμβουλος: Μανόλης Κουμπαράκης
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μοντελοποίηση της εμπιστοσύνης στα ομόβαθμα συστήματα και ανάπτυξη ενός πλαισίου για το σχεδιασμό ασφαλών ομόβαθμων μοντέλων ηλεκτρονικού εμπορίου που θα μπορούν να υποστηρίξουν το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ ατόμων
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές