.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Πήλιουρα Θώμη
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: PYRAMID-S: Ένα βασισμένο σε ομότιμους κόμβους, δυναμικό πλαίσιο για ομοιογενή δημοσίευση και αναζήτηση σημασιολογικών υπηρεσιών Web.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Αρχιτεκτονική Εφαρμογών Διαδικτύου
  • Πληροφοριακά Συστήματα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Τσαλγατίδου Αφροδίτη
  • Σύμβουλος: Μιχάλης Χατζόπουλος
  • Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Χαλάτσης
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: thomi@di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η τεχνολογία των web υπηρεσιών επεκτείνει την υπάρχουσα υποδομή web μετατρέποντας την από αποθήκη εγγράφων σε πηγή υπηρεσιών. Καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων web υπηρεσιών αυξάνει, γίνεται επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης κατάλληλου πλαισίου για δημοσίευση και αναζήτησή τους. Η διατριβή αυτή προτείνει τη χρήση ενός κλιμακωτού πλαισίου (που ονομάζουμε PYRAMID-S) για ομοιογενή δημοσίευση και αναζήτηση σημασιολογικά εμπλουτισμένων web υπηρεσιών που είναι διάσπαρτες σε διάφορες ετερογενείς αποθήκες. Το PYRAMID-S χρησιμοποιεί μια υβριδική τοπολογία ομότιμων κόμβων για την οργάνωση των αποθηκών βάσει πεδίων εφαρμογής (π.χ. υπηρεσίες του Τραπεζικού χώρου, υπηρεσίες Τουρισμού, κλπ.). Σε αυτή την τοπολογία, κάθε αποθήκη διατηρεί την αυτονομία της, που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τους μηχανισμούς δημοσίευσης και αναζήτησης καθώς επίσης και την οντολογία επιλογής της. Επιπλέον, η αναζήτηση των υπηρεσιών βασίζεται σε χαρακτηριστικά ποιότητας (QoS) προκειμένου να γίνει πιο εύκολη η επιλογή των υπηρεσιών.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές