.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Σαβελώνας Μιχάλης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Συστήματα Ταχείας Επεξεργασίας Δεδομένων με Σύγχρονες Μεθόδους


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Επεξεργασία και συμπίεση εικόνας
  • Αναγνώριση προτύπων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μαρούλης Δημήτριος
  • Σύμβουλος: Μανώλης Σαγκριώτης
  • Σύμβουλος: Σεραφείμ Καραμπογιάς
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: msavel@di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελέτη και ανάπτυξη πρωτότυπων μεθόδων ανάλυσης και επεξεργασίας ιατρικών εικόνων . Εφαρμογή κλασικών και ανάπτυξη σύγχρονων μεθοδολογιών εξαγωγής χαρακτηριστικών, επιλογής των σημαντικότερων εξ αυτών και ταξινόμησής τους. Ανάπτυξη ανάλογου λογισμικού με στόχο την υποβοήθηση της ιατρικής διάγνωσης των ασθενειών του θυρεοειδούς.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές