.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Βαρουτάς Δημήτρης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Σχεδιασμός και τεχνοοικονομική ανάλυση ολοκληρωμένων οπτικοηλεκτρονικών συστημάτων


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Οπτικοηλεκτρονικές και ηλεκτροοπτικές διατάξεις και συστήματα για βιοτεχνολογικές εφαρμογές
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Σφηκόπουλος Θωμάς
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 16/05/2003
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές