.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Ξενάκης Χρήστος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Αρχιτεκτονικές ασφάλειας εικονικών ιδιωτικών δικτύων σε κινητά συστήματα 3ης γενιάς


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Επικοινωνίες κινητών ευρείας ζώνης
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μεράκος Λάζαρος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15/09/2004
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών ασφάλειας εικονικών ιδιωτικών δικτύων σε κινητά συστήματα 3ης γενιάς, και μοντελοποίηση μηχανισμών ασφάλειας.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές