.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Δελβινιώτης Δημήτρης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Ανάλυση της Βυζαντινής Μουσικού Μέλους με Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Αναγνώριση προτύπων
  • Αναγνώριση και σύνθεση ομιλίας
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Θεοδωρίδης Σέργιος
  • Σύμβουλος: Κουρουπέτρογλου Γιώργος
  • Σύμβουλος: Αμαργιαννάκης Γιώργος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15/06/2002
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: stheodor (at) di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στα πλαίσια της διατριβής αυτής γίνεται μία ανάλυση και μελέτη των χαρακτηριστικών του Βυζαντινού μουσικού μέλους και επιχειρείται μία σύγκριση με αντίστοιχες μελέτες του μουσικού οπερατικού μέλους της Δυτικής μουσικής.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές