.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Ροντογιάννης Αθανάσιος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Νέοι Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Ελαχίστων Τετραγώνων Βασισμένοι σε Ορθογώνιους Μετασχηματισμούς


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Επεξεργασία τηλεπικοινωνιακών σημάτων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Θεοδωρίδης Σέργιος
  • Σύμβουλος: Καλουπτσίδης Νικόλας
  • Σύμβουλος: Καραμπογιάς Σεραφείμ
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15/06/1997
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: stheodor (at) di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στη διατριβή αυτή αναπτύχθηκαν νέοι αναδρομικοί προσαρμοστικοί αλγόριθμοι, ελαχίστων τετραγώνων, βασισμένοι σε ορθογώνιους μετασχηματισμούς Givens και Housholder για τον υπολογισμό της τετραγωνικής ρίζας του πίνακα αυτοσυσχέτισης. Οι αλγόριθμοι που προκύπτουν έχουν άριστοι συμπεριφορά σε αριθμητικά σφάλματα και έχουν χαμηλή πολυπλοκότητα. Ένας από τους αλγόριθμους αυτούς έχει υιοθετηθεί και στο σχετικό Toolbox της Matlab.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές