.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Μαραγκός Κωνσταντίνος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Διδακτική της Πληροφορικής και Περιβάλλοντα Εκπαιδευτικών παιχνιδιών


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Διδακτική αξιοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
  • Σχεδίαση και Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Γρηγοριάδου Μαρία
  • Σύμβουλος: Χαλάτσης Κωνσταντίνος
  • Σύμβουλος: Γυφτοδήμος Γιώργος
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://hermis.di.uoa.gr/kmaragos
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η έρευνα εστιάζεται σε διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία εννοιών της Πληροφορικής καθώς και στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση μέσω περιβαλλόντων εκπαιδευτικών παιχνιδιών που ενθαρρύνουν την διερευνητική και συνεργατική μάθηση. Σκοπός της έρευνας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση ενός νοήμονος περιβάλλοντος εκπαιδευτικού παιχνιδιού το οποίο θα υποστηρίζει τη διδασκαλία εννοιών της Πληροφορικής.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές