.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Σταθακοπούλου Ρεγγίνα
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Μοντέλο Μαθητή και Διάγνωση με Ασαφή Λογική και Νευρωνικά Δίκτυα


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Προσαρμοστικά (Νοήμονα) Συστήματα Μάθησης
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Γρηγοριάδου Μαρία
  • Σύμβουλος: Φιλοκύπρου Γεώργιος
  • Σύμβουλος: Γυφτοδήμος Γεώργιος
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: sreg@di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η έρευνα εστιάζεται στη μοντελοποίηση του μαθητή μέσα σε ένα νοήμον εκπαιδευτικό σύστημα και στην εφαρμογή αριθμητικών μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στη διάγνωση των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του. Η έρευνα στοχεύει στη σχεδίαση και υλοποίηση ενός διαγνωστικού μοντέλου με ασαφή λογική και νευρωνικά δίκτυα, το οποίο να είναι γενικό, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της διαδικασίας διάγνωσης σε οποιοδήποτε νοήμον εκπαιδευτικό σύστημα. Παρουσιάζει ως εφαρμογή και πρόταση το γενικό διαγνωστικό μοντέλο ΔΙ.Μ.Α.Ν (ΔΙαγνωστικό Μοντέλο με Ασαφή λογική και Νευρωνικά δίκτυα), και την προσαρμογή του σε ένα περιβάλλον καθοδηγούμενης ανακάλυψης για τη διάγνωση μαθησιακών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με το μαθησιακό στυλ και τη δραστηριοποίηση του μαθητή
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές