.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Γλέζου Αικατερίνη
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Ανάπτυξη Ανοικτών Αλληλεπιδραστικών Μαθησιακών Μικρόκοσμων και αξιοποίηση στη Διδακτική Θετικών Επιστημών


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Σχεδίαση και Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
  • Διδακτική αξιοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Γρηγοριάδου Μαρία
  • Σύμβουλος: Τσαλγατίδου Αφροδίτη
  • Σύμβουλος: Γυφτοδήμος Γιώργος
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://hermis.di.uoa.gr/glezou, http://hermes.di.uoa.gr/lab/CVs/glezou_gr.html
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η έρευνα εστιάζεται σε ανοικτά αλληλεπιδραστικά μαθησιακά περιβάλλοντα που υποστηρίζουν τη διερευνητική και συνεργατική μάθηση στο πλαίσιο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η ανάπτυξη Ανοικτών Αλληλεπιδραστικών Μαθησιακών Μικρόκοσμων και αξιοποίηση αυτών στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία μέσω διερευνητικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές