.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Δραγγιώτης Αντώνιος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Συμβολή στην ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για τη συντακτική ανάλυση προτάσεων σε φυσική γλώσσα με ιδιαίτερη αναφορά στη Νέα Ελληνική


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Γλωσσική Τεχνολογία
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Γρηγοριάδου Μαρία
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/1995
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, για μορφολογική, συντακτική και σημασιολογική ανάλυση.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές