.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Ευάγγελος Παπακίτσος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Συμβολή στη Μορφολογική Επεξεργασία της Νέας Ελληνικής: Λειτουργική Αποσύνθεση - Καρτεσιανό Ηλεκτρονικό Λεξικό


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Γλωσσική Τεχνολογία
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Γρηγοριάδου Μαρία
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/2000
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, για μορφολογική, συντακτική και σημασιολογική ανάλυση.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές