.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Μπακογιάννης Σπυρίδων
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Μεθοδολογική ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Διδακτική αξιοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Γρηγοριάδου Μαρία
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/2001
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές