.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Μουρλάς Κ.
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Παράλληλος Λογικός Προγραμματισμός για Εφαρμογές Πραγματικού Χρόνου


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Λογικός και Συναρτησιακός Προγραμματισμός
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Χαλάτσης Κωνσταντίνος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/1994
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές