.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Καράλη Ιζαμπώ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Σημασιολογία και Υποστήριξη Στοιχειοποίησης Λογικών Προγραμμάτων με Εφαρμογή στους Αφηρημένους Τύπους Δεδομένων


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Λογικός και Συναρτησιακός Προγραμματισμός
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Χαλάτσης Κωνσταντίνος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/1995
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές