.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Γ. Μπουκέας
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Μέθοδοι αναζήτησης και προγραμματισμός με περιορισμούς


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Προγραμματισμός Με Περιορισμούς
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Σταματόπουλος Παναγιώτης
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αντιμετώπιση προβλημάτων συνδυαστικής αναζήτησης, από την Τεχνητή Νοημοσύνη, με τη βοήθεια της τεχνολογίας του προγραμματισμού με περιορισμούς. Ανάπτυξη υβριδικών μεθόδων αναζήτησης, π.χ. που εμπλέκουν και μεθόδους από την Επιχειρησιακή Έρευνα ή που συνδυάζουν κατασκευαστική με τοπική αναζήτηση.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές