.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Κώστας Πέτρου
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Νοήμονα και Κατανεμημένα Συστήματα Υπερμέσου: Δυναμικές Δομές, Τεχνικές Ανάκτησης Πληροφοριών και Αναπαράσταση Αμφιβολίας


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Αρχιτεκτονική Εφαρμογών Διαδικτύου
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μαρτάκος Δρακούλης
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/2000
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Three Tier Architectures, Security Frameworks, Legacy Systems and WEB Enviroment.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές