.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Σταμούλης Δημήτρης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Η Προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Εφαρμογές
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μαρτάκος Δρακούλης
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/1999
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
· Tailorable Information Systems
· Trust and Relationship Building in Virtual Workplaces,
· Security Frameworks for Information Systems Development.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές