.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Γκούσκος Δημήτρης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Η Προδιαγραφή της Δυναμικής Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω Αντικειμένων, Κανόνων και Δικτύων Petri


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Τεχνολογία Λογισμικού και Ανάλυση Συστημάτων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Τσαλγατίδου Αφροδίτη
  • Σύμβουλος: Φιλοκύπρου Γεώργιος
  • Σύμβουλος: Γεωργιάδης Παναγιώτης
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 30/01/1998
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.di.uoa.gr/~gouscos
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αποτελεσματική προδιαγραφή της δυναμικής πληροφοριακών συστημάτων, βασισμένη σε συνδυασμό μοντέλων αντικειμένων, κανόνων και δικτύων Petri. Ορίστηκαν πολλαπλά επίπεδα αφαίρεσης για την αναπαράσταση των δυναμικών προδιαγραφών, διερευνήθηκαν ιδιότητες εκφραστικότητας και ανάλυσης των μοντέλων, αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία εργασίας και σχεδιάστηκε ένα υποβοηθούμενο από υπολογιστή περιβάλλον.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές