.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Aθανασόπουλος Γιώργος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Web Services and Grid Technology


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Υπηρεσίες
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Τσαλγατίδου Αφροδίτη
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Web-services Κινητό Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Απαιτήσεις, Επιχειρησιακά Μοντέλα, Υπηρεσίες βασισμένες στην τοποθεσία
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές