.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Καραγιώργος Γρηγόρης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Ανάπτυξη Μεθόδων Διάχυσης για το Πρόβλημα Εξισορρόπησης Φόρτου Εργασίας


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Εξισορρόπηση Φόρτου Εργασίας
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μισυρλής Νικόλαος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15/06/2002
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Πρόσφατα, έχουμε αναπτύξει μια θεωρία, η οποία μας οδηγεί στη μελέτη σύγκλισης των μεθόδων τύπου Diffusion στην περίπτωση που η τοπολογία ενός δικτύου επεξεργαστών είναι d-regular γράφος με βάρη στις ακμές. Στους μελλοντικούς στόχους είναι η επέκταση της μεθοδολογίας μας για τη μελέτη τυχαίων γράφων. Στα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνεται επίσης και η περιοχή του διαμερισμού των γράφων.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές