.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Μαριάς Ιωάννης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Διαχείριση πόρων σε μη αδειοδοτημένα ασύρματα αυστήματα


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Επικοινωνίες κινητών ευρείας ζώνης
  • Επικοινωνίες κινητών
  • Προσομοίωση και αξιολόγηση δικτύων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μεράκος Λάζαρος
  • Σύμβουλος: Κωσταντίνος Χαλάτσης
  • Σύμβουλος: Γεώργιος Σταμούλης
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 20/01/2004
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Έλεγχος πρόσβασης μέσου και χρονοδρομολόγηση πόρων με βάση της ποιότητα υπηρεσίας σε ασύρματα τοπικά δίκτυα κεντρικοποιημένης αρχιτεκτονικής σταθμού βάσης που λειτουργούν στο μη αδειοδοτημένο φάσμα των 2,4GHz και 5GHz.

Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές