.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Παναγιωτάκης Σπύρος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Αξιοποίηση της location πληροφορίας από μια πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την παροχή εξελιγμένων, προσωποποιημένων υπηρεσιών σε χρήστες δικτύων τρίτης και τέταρτης γενιάς και την εκτέλεση αναδιαρθρωτικών παρεμβάσεων στο τερματικό και δικτυακό εξοπλισμό


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Επικοινωνίες κινητών
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μεράκος Λάζαρος
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σχεδιασμός και μελέτη ασύρματων / κινητών δικτύων, ιδιαίτερα UMTS και ασύρματων δικτύων πρόσβασης ευρείας ζώνης - Δια-δικτύωση πολυμέσων: διαχείριση κίνησης, υποστήριξη ποιότητας εφαρμογών και ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές