.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Χούσσος Νίκος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Λειτουργίες Προσαρμοστικότητας μέσω Αντικειμενοστρεφούς Ενδιάμεσου Λογισμικού για την Παροχή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας σε Επαναδιαμορφώσιμα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 3ης / 4ης Γενιάς


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Επικοινωνίες κινητών ευρείας ζώνης
  • Δικτύωση πολυμέσων, εφαρμογές και υπηρεσίες
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μεράκος Λάζαρος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15/01/2004
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές