.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Παναγάκης Αντώνης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Μηχανισμοί διασφάλισης ποιότητας υπηρεσίας σε υψίρυθμα δίκτυα


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Δικτύωση πολυμέσων, εφαρμογές και υπηρεσίες
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Σταυρακάκης Ιωάννης
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές