.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Βασιλάκης Κωνσταντίνος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Διαδραστικά μέσα ροής: Διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας σε προσαρμοζόμενα συστήματα παράδοσης περιεχομένου


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Δικτύωση πολυμέσων, εφαρμογές και υπηρεσίες
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Χαλάτσης Κωνσταντίνος
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σχεδιασμός και μελέτη ασύρματων / κινητών δικτύων, ιδιαίτερα UMTS και ασύρματων δικτύων πρόσβασης ευρείας ζώνης - Δια-δικτύωση πολυμέσων: διαχείριση κίνησης, υποστήριξη ποιότητας εφαρμογών και ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές