.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Λαουτάρης Νίκος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Δικτύων Περιεχομένου


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Δικτύωση πολυμέσων, εφαρμογές και υπηρεσίες
  • Αλγοριθμική Θεωρεία Παιγνίων και Δικτύων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Σταυρακάκης Ιωάννης
  • Σύμβουλος: Βασίλειος Ζησιμόπουλος
  • Σύμβουλος: Δημήτριος Μαρούλης
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 05/10/2004
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αντικείμενο της διατριβής είναι η μοντελοποίηση, καθώς και η ανάπτυξη αλγορίθμων για τη βελτιστοποίηση δικτύων περιεχομένου. Τα δίκτυα περιεχομένου είναι δίκτυα επικάλυψης του Διαδικτύου και έχουν ως στόχο τη βελτίωση της διακίνησης πληροφοριακού περιεχομένου σε αυτό. Η βασική αρχή που διέπει τις διαφορετικές τεχνολογίες υλοποίησης δικτύων περιεχομένου, είναι ότι ο αποθηκευτικός χώρος των κόμβων περιεχομένου χρησιμοποιείται για την αποθήκευση τοπικών ανατύπων πληροφοριακών αντικειμένων, επιτρέποντας την ταχύτερη και οικονομικότερη διάθεση τους στους τοπικούς χρήστες. Στο πρώτο μέρος της διατριβής μελετάται το πρόβλημα της εκχώρησης μιας δεδομένης ποσότητας αποθηκευτικού χώρου σε ένα δίκτυο περιεχομένου. Περιγράφονται ακριβείς, καθώς και προσεγγιστικοί αλγόριθμοι για τη λύση αυτού του προβλήματος. Μελετάται επιπλέον η διαφοροποίηση του προβλήματος όταν οι κόμβοι λειτουργούν εγωιστικά, όταν επιζητούν, δηλαδή, τη βελτιστοποίηση του ιδιωτικού (τοπικού) τους κέρδους, αδιαφορώντας για το κοινωνικό (συνολικό) κέρδος του δικτύου. Στο δεύτερο μέρος της διατριβής μελετάται το πρόβλημα της διασύνδεσης προσωρινών μνημών αποθήκευσης LRU. Δείχνεται (πειραματικά και αναλυτικά), ότι η de facto διασύνδεση που αποθηκεύει αντίγραφα σε όλες τις ενδιάμεσες μνήμες υστερεί σε απόδοση σε σύγκριση με απλές παραλλαγές, στις οποίες αποθηκεύονται αντίγραφα μόνο σε ένα υποσύνολο των ενδιάμεσων μνημών. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της διατριβής, αναπτύσσεται ένα συστηματικό μοντέλο βελτιστοποίησης παραληπτών εικονοροής για το Διδίκτυο.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές