.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Μπούκας Λ.
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Παράλληλες Επαναληπτικές Μέθοδοι για την επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων σε κατανεμημένης Μνήμης MIMD υπολογιστές


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Εξισορρόπηση Φόρτου Εργασίας
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μισυρλής Νικόλαος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/1998
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές