.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Αλωνιστιώτη Νάνσυ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: «Ανοικτές», Αντικειμενοστραφείς, SDL Πλατφόρμες Ορισμού Υπηρεσιών, Πρωτοκόλλων και Προτύπων για Συστήματα Επικοινωνιών 3ης Γενιάς και Έξυπνων Δικτύων


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Επικοινωνίες κινητών
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Χαλάτσης Κωνσταντίνος
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σχεδιασμός και μελέτη ασύρματων / κινητών δικτύων, ιδιαίτερα UMTS και ασύρματων δικτύων πρόσβασης ευρείας ζώνης - Δια-δικτύωση πολυμέσων: διαχείριση κίνησης, υποστήριξη ποιότητας εφαρμογών και ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές